Kernwaarden  ‘Wageningen, Stad der Bevrijding’

De kernwaarden van Wageningen, Stad der Bevrijding, worden aangepast. Het college van benw heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de stadsbrede dialoog over dit onderwerp op 2 juli jl. De kernwaarden waren in concept opgesteld om een fundament te hebben waarop de gemeente en de samenleving Stad der Bevrijding verder kunnen onderbouwen en vormgeven. In de kernwaarden zijn alle activiteiten gevat die momenteel al plaatsvinden in het kader van de Stad der Bevrijding .

Uit de levendige en inhoudelijke discussie tijdens de stadsdialoog werd duidelijk dat er om nuancering van de (inhoud) van de kernwaarden werd gevraagd.

Waardevolle inbreng
Het college is blij met de waardevolle inbreng van de stad. Burgemeester Geert van Rumund: “Sinds de historische gebeurtenissen op 5 mei 1945 in Hotel De Wereld heeft Wageningen een historische opdracht; de capitulatie te herdenken en aandacht te vragen voor het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Aan deze opdracht wordt op zo’n geweldige wijze invulling gegeven dat we ons met recht en trots ‘Stad de Bevrijding’ kunnen noemen”, aldus burgemeester Geert van Rumund. “De gemeente doet dit niet alleen, sterker nog de meeste kracht ligt bij de stad zelf. Daarom wilden we bij de stad zelf ook toetsen of de kernwaarden die we benoemd hebben, aansluiten bij alle activiteiten van de stad zelf. Uit de discussie blijkt dat het wenselijk is, de door ons geformuleerde kernwaarden aan te passen. Dat doen we dan ook graag“.

De vier aangepaste kernwaarden voor Wageningen, Stad der Bevrijding luiden:

1. Door en voor de stad; Stad der Bevrijding is het resultaat van de inspanningen van Wageningers: vrijwilligers, al dan niet georganiseerd in maatschappelijke organisaties, marktpartijen en instellingen. Karakteristiek voor Wageningen is haar multiculturele karakter (160 nationaliteiten) en de aanwezigheid van Wageningen UR. De gemeente zet zich in voor het ondersteunen van deze Wageningers.

2. Bedanken van de bevrijders; Nederlandse en geallieerde troepen hebben Nederland bevrijd. Nederland werd bevrijd van oorlog en herkreeg daarmee vrede en Nederlanders herkregen vrijheid. Stad der Bevrijding bedankt de bevrijders van toen. Familieleden van bevrijders, vertegenwoordigers van geallieerde landen en het Nederlands Ministerie van Defensie zijn de erfopvolgers van de bevrijders.

3. Werken aan Vrede, Vrijheid en Veiligheid; Stad der Bevrijding werkt aan vrede, vrijheid en
veiligheid. Het leed dat de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt heeft is onbeschrijfelijk groot.
Stad der Bevrijding geeft het grootst mogelijke eerbetoon aan de slachtoffers door te werken
aan vrede en vrijheid en aan een veilige samenleving. Uitgangspunt is dat bewustwording,
houding en gedrag van het individu bijdragen aan een betere toekomst. Individueel besef,
dialoog en maatschappelijk debat over vrede, vrijheid en veiligheid worden gestimuleerd. Aan
al deze elementen moet actief worden getrokken en worden gewerkt.

4. Verbinden van diversiteit; Een breed scala aan organisatoren levert een divers aanbod van activiteiten. Iedereen, elke organisatie, zet zich vanuit een eigen perspectief in voor Stad der Bevrijding. Erkenning en waardering voor ieders eigenheid is essentieel voor een divers aanbod. Zo is de stad onder de noemer Stad der Bevrijding verbonden en vormt de stad – door samenwerking – een unieke en sterke identiteit.

Categorie: Nieuws.