De Tweede Wereldoorlog in Wageningen met eigen ogen …

Woensdag 2 mei isde website www.wo2meteigenogen.nl gelanceerd. Met de website willen Wim de Vos en Rita van Biesbergen van Stichting Cultuur in Wageningen de lokale geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog op een aansprekende manier toegankelijk maken voor een breed publiek.
De website wordt een verzamelplaats van lokale verhalen over de Tweede Wereldoorlog. De verhalen zijn geschreven teksten maar ook videofragmenten, foto’s of audiostreams.
De verhalen worden gekoppeld aan een kaart met waarmee iedereen zijn eigen fiets- wandelroute kan samenstellen. Op locatie wordt doormiddel van de QR-code op de kaart een link gelegd met de site en kan kennis worden genomen van de gebeurtenissen uit het verleden op die markante plek.
Door de afzonderlijke verhalen te verzamelen, te koppelen aan de locaties en in samenhang te presenteren maken ze de rol van Wageningen in de oorlog duidelijker en herkenbaar. Voor de eigen bevolking, maar ook voor bezoekers van buiten.
De website kan groeien. Iedereen die een aanvulling heeft kan die insturen. Zo wordt het een gezamenlijk verhaal van de Wageningse gemeenschap over zijn eigen geschiedenis.
Met eigen ogen
In onze regio zijn nog veel verhalen van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt, die met eigen ogen hebben gezien hoe Nederlandse soldaten gewond terugkwamen van de Grebbelinie, die nog kunnen vertellen hoe het voelde om te evacueren in vuile kolenschuiten of gevangen genomen te worden door de Duitsers.

Door ooggetuigenverslagen van deze streekgenoten wordt de oorlog beter beleefbaar voor de volgende generaties. Nu nog zijn de authentieke locaties waar de verhalen zich afspeelden herkenbaar aanwezig: Hotel de Wereld is nog elk jaar middelpunt van de 4/ 5 mei viering in Wageningen.

Categorie: Nieuws.