Bominslag Beekstraat

Op vrijdagavond 26 maart 1943 hoorde vrijwel iedereen in Wageningen een geluid alsof er een groot vliegtuig met de motoren op volle kracht over de stad vloog. Angstig doken mensen ineen, of doken onder de tafel. Er volgde een zware explosie.
Achttien huizen in de Beekstraat en omgeving werden totaal verwoest. Er waren 27 doden en vele gewonden onder het puin. Woningen aan de Mauritsstraat (Julianastraat) en Vanenburgstraat waren onherstelbaar beschadigd. Een groot aantal andere woningen in deze straten en in de Van Eckstraat werden ook beschadigd. Op drie kilometer afstand werd nog glasschade gemeld.

Henk Glimmerveen:

Ik lag al lang in bed en sliep, maar werd op slag wakker door een vreemd geluid: een fluittoon als van een voorwerp dat met grote snelheid dichterbij kwam en vlak over het dak van het huis vloog. Direct daarna: een harde klap van een explosie.
Wat was dat? Een vliegtuigbom? Maar er was geen vliegtuig in de lucht. Een vliegtuig zelf, neergeschoten door de Duitsers? Maar zo had het geluid niet geklonken.
Het bleef verder stil, dus gingen we maar weer slapen.
De volgende ochtend hoorden we dat er een bom was ontploft in ‘het Rode Dorp’, een arbeiderswijk ruim een kilometer van ons huis. Nieuwsgierig als ik was ging ik kijken. Ik kon niet dichtbij komen: de buurt was afgezet. Maar op afstand was te zien dat een aantal huizen zwaar was beschadigd. Er liepen Duitse militairen rond.”

De hele nacht werd doorgewerkt om mensen te bevrijden, gewonden te vervoeren en doden te bergen. Niemand wist wat voor een enorme bom dit eigenlijk geweest was. Duitse militairen waren spoedig ter plaatse en deden nauwkeurige opmetingen.

Met het onderzoek van Wageninger Gerard Olinga lijkt een einde te zijn gekomen aan alle speculaties: Jarenlang werd gedacht dat in de avond van 26 maart 1943 een inslag van een test exemplaar van een V1 in de woonwijk het Roode Dorp de enorme verwoesting had aangericht. Na een lichtgevend verschijnsel, komende uit oostelijke richting met grote snelheid (sommigen spraken van een gloeiende vliegmachine), gepaard gaande met enorm lawaai, volgde een enorme inslag.
Uit recent onderzoek blijkt dat de zogenaamde V1 een luchtmijn was die werd afgeworpen door een  Lancaster. Deze bommenwerper was op de terugweg van een bombardement in Duisburg en  terugkeren met een zware bommenlast was niet mogelijk. De Lancaster ontdeed zich van haar last boven Wageningen, met fatale gevolgen.

Lees verder: Boek over het Roode dorp en de V1 »
Lees verder: Dakota bij Rijsteeg neergestort »

Ooggetuigenverslag Dhr. van Aggelen:

Quote: Dat bolletje brood uit de Bakkerstraat
Bron tekst: Kleine kroniek van het verzet in Wageningen 1940-1945

Categorie: 1943, Beekstraat Trefwoorden: , .

7 reacties op Bominslag Beekstraat

 1. w. Ruisch schreef:

  Het verhaal bom op Roode Dorp in het van Olinga is niet bewezen hij gaat er vanuit dat een lancaster zijn bommen boven Wageningen heeft geloosd als dat zo zou zijn waren er veel meer inslagen geweest daar komt nog bij dat er geen vliegtuigen in de lucht waren. Als er lancasters overkomen kan je dat duidelijk horen. Een bom vliegt geen 7 a 8 kilometer door de lucht met een vuurstaart achter zich met een oorverdovend knetterend geluid er zijn 10 getuigen gehoord waarvan enkele op video vastgelegd zijn die zouden dan liegen en over een zeer rijkelijke fantasie beschikken zij weten het zeker het was een V 1. Al diegene die eerder voor 100% in de V 1 geloofden zijn nu ineens achter het verhaal bom gaan staan, maar zoals de wind waait waait mijn jasje.

 2. Marcel Hogenhuis schreef:

  Ik heb zojuist ook Wim Bosman’s boek grondig gelezen en was onder de indruk van de vele ooggetuigenverslagen. Echter: iets zien dat (ruim 1,5 jaar later) LIJKT op de V-1 betekent omgekeerd niet, dat ‘dus’ de verschijnselen in maart 1943 een V-1 ‘moet’ zijn geweest. Een van die ooggetuigen heeft recent publiekelijk in een krant laten weten, dat hem beweringen in de mond zijn gelegd! Een reden temeer om de huidige weergaven van ooggetuigen nog eens te vergelijken met de eerder op schrift gestelde verklaringen…

  Waar Olinga meerdere opties (V-1, andere Duitse bom of Britse bom) tegen het licht houdt, neemt Bosman die mogelijkheden niet eens in overweging. Evenmin gaat hij inhoudelijk in op de ontdekking dat MET die zware bom, ook enkele lichtere projectielen gelijktijdig bij en zelfs in Wageningen zijn neergekomen. Dat wekt de verdenking van chronische tunnelvisie. Diverse aannames ‘het is er niet, dus het is bewust geheim gehouden’ kunnen – met onderzoek in het Bundesarchiv – wel degelijk ontzenuwd kunnen worden, je moet het alleen willen. Geschiedschrijving is een reconstructie door (amateur)historici op basis van feiten uit primaire bronnen, Bosman gebruikt rijkelijk de dikke duim om de hiaten in de primaire bronnen met wilde speculaties op te vullen. Het is op zijn minst opmerkelijk dat deze auteur die zich graag beroept op onderzoek in archieven, aan geen enkel archiefbestand refereert en in zijn lijst van gebruikte bronnen slechts één publicatie over de V-1 (Wilhelm Hellmold) vermeldt. Oordeelt u zelf…

 3. W.Ruisch schreef:

  In de Gelderlander van 20 april 2013 staat een schrijvende lezer die vermeld in zijn bericht dat bij het onderzoek veel aangenomen is. In zijn stuk staat ook dat er door Olinga ook nogal wat aanames zijn dus geen directe bewijzen. Je kan gan kisebissen wie heeft gelijk dat is niet meer te achterhalen als getuigen van tafel geveegd worden vliegbewegingen is iets anders van V1 zoekwerk waarom heeft de LBD niet gereageerd in beide plaatsen????

 4. W. Ruisch schreef:

  Nog even terugkomend op het V-1 cq bom gebeuren als je op internet zoekt vind je films over en van de V-1 waar veel informatie uit te putten is en o ja de V-1 is een DUITSE BOM de duitsers waren al aan het experimenteren in 1932 met dit wapentuig. De vermelding hierboven dat er ook lichtere bommen zijn neergekomen slaat nergens op er is één niet ontplofte kleine bom gevonden op de Brinkerweg maar het is nergens te achterhalen waar die vandaan komt. Er komen steeds meer getuigen die wat hebben gehoord en gezien zouden deze mensen allemaal liegen of in sprookjes geloven??

 5. Marcel Hogenhuis schreef:

  1) de bom aan de Brinkerweg – Olinga heeft dit overtuigend genoeg aangetoond – is wel degelijk afkomstig uit dezelfde bommenwerper die ook de 4000 lbs Cookie boven Wageningen heeft gedropt. Onderzoek naar het geluid van een vallende 4000 lbs Cookie heeft opvallende parallellen aangetoond met een V-1, dus de associatie van Wageningers met een V-1 is zeer begrijpelijk.
  2) op internet circuleren voor elke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis de meest zinnige en onzinnige zaken door elkaar. Als je internet moet geloven zijn er de afgelopen jaren schedels van reuzen opgegraven, worden we dagelijks bezocht door ufo’s en hebben de Amerikanen zelf de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in scene gezet. Wie gemakzuchtig zijn gelijk wil behalen, komt op het internet helemaal aan zijn trekken.
  Wie serieus onderzoek wil doen moet zich (willen) verdiepen in primaire bronnen zoals politierapporten, luchtfoto’s, slachtofferregisters, processen verbaal, technische verslagen enz. Het kan evenmin kwaad om de door experts geschreven vakliteratuur te raadplegen over thema’s waarover men zelf geen of te weinig kennis bezit. Bosman (en Ruisch) kunnen deze stappen natuurlijk overslaan: alle ooggetuigen ZEGGEN dat het een V-1 was DUS het was een V-1, klaar. Met dezelfde gemakzuchtige instelling zou het percentage onopgeloste misdaden in Nederland stukken hoger liggen! Olinga komt na een zeer minutieus onderzoek en een hoop nieuwe feiten tot de eerlijke conclusie, dat in ‘de zaak Wageningen’ alles wijst op een Britse 4000 ponder MAAR het laatste stukje bewijs dat toestel X ook zijn bom boven Wageningen losliet ontbreekt. Dit is een serieuze poging tot waarheidsvinding van een oud-rechercheur.

  Bosman daarentegen concludeert op basis van vrijwel uitsluitend ooggetuigenverslagen dat Wageningen met een V-1 is bestookt door de Duitsers. Geen bewijzen DAT het een V-1 was, geen bewijzen dat zaken in de doofpot zijn gestopt, geen bewijzen dat de Duitsers het veilige, verafgelegen Peenemünde hebben verlaten om voortijdig een onbetrouwbaar geheim wapen prijs te geven boven bezet Nederland. Nee, Bosman (en Ruisch) willen ons overtuigen met diverse complottheorieën, een pijnlijk gebrek aan elementaire kennis van de Britse en Duitse wapenontwikkeling en een hele dikke duim. Dit alles heeft niks met waarheidsvinding te maken, dit is een slechte poging om een mythe te laten voortleven tegen elke prijs. Het is jammer dat 70 jaar na dato enkelen blijven volharden in een mythe omdat de eigenlijke toedracht – een tragische misworp van een Engelse bommenwerper – wellicht te pijnlijk is om innerlijk te aanvaarden. Dat laatste respecteer ik, maar ontslaat ons niet van de verplichting om met gedegen onderzoek de werkelijke toedracht vast te leggen.

  De lezers van beide boeken mogen zelf oordelen welke publicatie het meeste recht doet aan de nagedachtenis van de slachtoffers van deze ramp.

 6. Marcel Hogenhuis schreef:

  Waar de heren Bosman en Ruisch zelden inhoudelijk (of met onderbouwing) reageren op (mijn) tegenargumenten, wil ik wel zo vriendelijk zijn om op de twee vragen van de heer Ruisch op 21 april en 2 mei. Vragen die simpel te beantwoorden zijn ALS je – ik blijf het herhalen – ook de antwoorden echt te weten wil komen:

  21 april: waarom heeft de LBD niet gereageerd in beide plaatsen?
  Ruisch wekt met de deze vraag de indruk dat de LBD heeft weggekeken, Bosman maakte het nog spannender: de Sicherheitsdienst heeft de LBD ervan weerhouden alarm te slaan. Beide verdenkingen zijn ongegrond: de LBD – in Wageningen én Blerick – heeft gehandeld conform de TOEN geldende instructies van de Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Daarin staat duidelijk dat pas luchtalarm moest worden gegeven BIJ (lees: z.s.m. NA) een bominslag in de bebouwde kom. Precies dat is gebeurd: op 20-12-1942 als 26-3-1943 werd vrijwel meteen na de bominslag luchtalarm gegeven.

  3 mei:
  “o ja de V-1 is een DUITSE BOM de duitsers waren al aan het experimenteren in 1932 met dit wapentuig” en “het is niet te achterhalen waar de bom op de Brinkerweg vandaan komt.” Opnieuw twee fraaie voorbeelden hoe men de ogen sluit voor de feiten:
  1) het besluit om de Fi103 (in 1944 V-1 genoemd) te gaan ontwikkelen werd volgens de notulen van de General-Luftzeugmeister conferenties op 19-6-1942 genomen, bijna precies 1 jaar later wordt de balans opgemaakt en zijn pas 50 Fi103’s getest voor veel verschillende doelstellingen: één litanie van tegenslagen, geen woord over succesvolle testen tegen Blerick en Wageningen.
  2) Olinga heeft in zijn onderzoek de relatie tussen de Britse bom aan de Brinkerweg én het projectiel bij de Beekstraat voldoende onderbouwd. Misschien moet men zijn studie toch eens lezen.

 7. Willem Ruisch schreef:

  Het droevige van dit verhaal is dat een V1 aanslag ineens een bom of luchtmijn was met een lancaster die zijn bommen kwijt moest voor de terugvlucht. Maar volgens ooggetuigen was er geen vliegtuig in de lucht en werden dus als fantasten weggezet alsof zij zich maar wat voorspiegelden. Het boek lezende is de conclusie dat hier ook veel bezijden de waarheid in staat en er staat aan het einde dat het naar alle waarschijnlijkheid een luchtmijn of bom was, er is echter geen enkel bewijs wat deze mening ook maar in de verste verte kan staven. Het is door velen aan genomen dat het geen V1 was na verschijnen van het boek van Olinga dus gehersenspoeld bleken te zijn. Het hele V1 gebeuren heeft nog steeds vele geheimen die niet te inzage zijn, het boek van Wilhelm Helmold aanbevolen door een onderzoeker in Blerick geeft een heel ander beeld ook daar is als eerste een V1 gevallen. Naar men zegt is er een scherf van bewaard gebleven, na metallurgisch onderzoek zou kunnen blijken waar die van is bom of V1, daar nooit antwoord op gehad. Getuigen uit Renkum en Wageningen hebben wat zien vliegen met een enorme vuurstaart achter zich en de daarop volgende reacties raken kant nog wal zo van die luitjes zijn kila knots. Discussie hierover met deze tegenstanders is niet mogelijk om welke reden dan ook, jammer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*