Maandelijks archief: januari 2015

Slag om de Grebbeberg begon in Wageningen

Alleen de alleroudste Wageningers kunnen er uit eigen ervaring nog over vertellen. Daarom heeft museum De Casteelse Poort er een tijdelijke tentoonstelling aan gewijd: de beslissende slag om de Grebbeberg in mei 1940, die eigenlijk in Wageningen  begon.

Belmontelaan-Wageningen-W02- duitsersDe Duitse troepen die 75 jaar geleden ons land binnenvielen, stuitten op 10 mei bij Wageningen op de  Nederlandse voorposten van het 8e regiment infanterie,  dat zich bij de Grebbeberg had ingegraven.  Zij  troffen er een verlaten spookstad, want de dag tevoren – 9 mei – was de gehele bevolking van Wageningen al in een aantal schepen via de Rijn naar het westen geëvacueerd.

Vanuit zijn hoge waarnemingspost op de Bergweg in Rhenen kon de Wageningse officierverkenner L.D. Broekema  de eerste gemotoriseerde Duitse eenheden Wageningen zien binnentrekken.  Als kenner van de stad waar hij was opgegroeid – zijn vader was hoogleraar aan de Landbouwhogeschool –  kon hij met grote nauwkeurigheid het vuur van zijn artillerie naar de Duitse doelen leiden.  Waardoor in de ochtend van 11 mei een groot deel van het centrum van Wageningen door ons eigen leger in puin werd geschoten: 132 panden geheel verwoest en 112 ernstig beschadigd.  Broekema’s ouderlijk huis aan de Englaan bleef wel gespaard, maar werd later bij het bombardement van de Sahara alsnog vernield.

In het Wagenings museum is een speciale mini-expositie ingericht waar te zien is wat er met name in de meidagen van 1940 in en om de stad heeft plaats gevonden. Er is een korte zwart-wit film te zien van het dagelijks leven van de 800 dienstplichtige soldaten die in openbare gebouwen in Wageningen waren ondergebracht. Ook is er een fotopresentatie van  de eerste gemotoriseerde Duitse eenheden die op de avond van de 10e mei de verlaten stad binnentrekken.

In een  wandpresentatie worden de oorlogservaringen verteld van de genoemde luitenant Broekema als waarnemer op de Grebbeberg.

De mini-expositie is te zien t/m 10 mei a.s..  Ze is tevens de opmaat naar de herdenking van 70 jaar bevrijding. Voor meer informatie en openingstijden van het museum: www.casteelsepoort.nl.

Categorie: Nieuws |

Wie weet waar het reliëf van Dokter Boes is?

Dr Boes als hopman Uit boekje van dr Elders P Pauwziekenhuis juni 1987Dokter Jan Boes was een held. Hij was chirurg, sinds 1939 baas van het oude ziekenhuis Ziekenzorg en hij was voor niemand bang. Zo moedig als hij was, zo aardig was hij ook. In Nederlands-Indië en in Nederland hielp hij waar hij kon, hij steunde de padvinderij, kocht Sinterklaascadeautjes voor het ziekenhuispersoneel, vergat patiënten een rekening te sturen en leverde salaris in toen het ziekenhuis het moeilijk had.

Wreed is hij uit het leven weggerukt, hij is in 1943 in opdracht van de Duitsers vermoord als vergelding voor de aanslag op een verrader die in Ziekenzorg lag door iemand uit het verzet.

In de hal van het ziekenhuis is in januari 1958 een reliëf onthuld om hem te gedenken. Het was gemaakt door J. Sikken. In 1974 verhuisde dit met het ziekenhuis mee naar de Scheidingslaan. Daar is het bij de operatiekamers gehangen. In 2000 werd ‘Pieter Pauw‘ gesloten.

Niemand weet wat er met het reliëf is gebeurd, het is weg, we hebben er niet eens een plaatje van. Mensen van De Casteelse Poort, Oud-Wageningen en Wageningen 1940-1945 zoeken mee. Dokter Boes hoort in Wageningen!

Uw informatie is welkom op  www.wikiwageningen.nl, of op Wilhelminaweg 22, 6703CD Wageningen.
Bij voorbaat dank. Laurens van der Zee, mede namens de stichting Cultuur in Wageningen en Rondleidingen Wageningen.

Categorie: Nieuws | Trefwoorden: | Reageer »